Tillbyggnad Västerås

Byggprojekt 2023: Arosvägen 14, Västerås
Beställare: Claes och Christina Wallnér
Arkitekt: Olov Gynt, White

Tillbyggnaden färdigställd

Bilder från byggnationen