Kontorsbyggnad II -Västerås

Byggprojekt: Huvudkontor till Aros Polymerteknik AB
Beställare: Smarta Lager 1 AB