Markanläggning – två projekt

Stenläggning och trädäck

Projekt: Markanläggning, stenläggning och trädäck
Beställare: Johan Paulsson, Västerås

Markanläggning och stenläggning

Projekt: Markanläggning och stenläggning
Beställare: Christopher Ramsten, Västerås