Påbyggnad entré Västerås

Byggprojekt: Påbyggnad av huvudentré, Västerås
Beställare: Järnvägsnära Fastigheter AB, Västerås

Entré som ska byggas om, Västerås.
Entré som ska byggas om, Västerås.
Påbyggnad entré färdigt resultat, Västerås.
Färdigt resultat av påbyggnaden.

Följ byggprocessen