Kontorsbyggnad I – Västerås

Byggprojekt: Kontorsbyggnad, Västerås
Beställare: Stefan Grönkvist, AMG 2 i Västerås AB